Koçluk

İŞLETME KOÇLUĞU 

Bir Koç (Coach) ile Danışman (Consultant) arasındaki ayrım şöyle tanımlanabilir: bir danışman; müşterilerine hizmet verdiği uzmanlık alanında çözümler sunarken, bir Koç ise  doğru sorular sorarak, müşterilerinin kendi kendilerine çözümler bulmalarını sağlar. Şöyle bir örnek de verilebilir: bir danışman bir otomobilin diğerinden niçin daha iyi olduğunu anlatacak, otomobili nasıl kullanacağınızı öğretecek, hatta sizin yerinize otomobilinizi kullanacaktır. Oysa bir Koç, bir otomobilin sizin için neden önemli olduğunu gösterecek; onu sürerken niçin sorunlar yaşadığınızı anlamanıza yardım edecek; ve siz otomobilinizi kullanırken yolcu koltuğunda yanınızda oturacaktır.

İşletme Koçları olarak, Koçluk alanındaki en yeni bilgilerden, sistemlerden, yöntemlerden, gelişmelerden faydalanarak ve sahip olduğumuz bilgi, birikim ve tecrübeyi kullanarak sadece teorik değil pratik uygulanabilir, katma değer sağlayıcı ve özellikle işletmeye özgü başarılı sonuçlara ulaşmaları için küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) Sahiplerine, Genel Müdürlerine, Üst Yöneticilerine hizmet verilmektedir.

İşletme Koçları olarak, müşterilerimizin düşünme sistematiklerini, sorunları ele alma süreçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek birlikte uzun vadeli, karşılıklı tatminkar sonuçlar doğuracak iş birlikleri geliştiririz. Diğer bir ifadeyle; İşletme Sahipleri, Genel Müdürler ve Üst Düzey Yöneticileri gerektiğinde eğitilecek, yönlendirilecek, rehberlik yapılacak ve kendi sonuçlarını yaratmaları için onlara hizmet verilecektir.

İşletme Koçluğunda müşterilerimizle işletmelerinin ihtiyaç hissedilen her alanında periyodik toplantılar yaparak belirlenen hedefleri başarmalarında yardım etmekteyiz. Bu yardım, günümüzün en önemli değerleri olan üç ana başlık altında özetlenebilir:

  • Zaman – İşletme Sahibinin, Genel Müdürün, Üst Düzey Yöneticinin zamanını daha etkin ve verimli geçirmesi, işletmedeki günlük problemlerle uğraşarak vaktini harcamasından ziyade işletmesini büyütecek, geleceğe taşıyacak strateji ve hedefleri oluşturacak iş sistemlerinin kurulması…

 

  • İnsan Kaynağı – İşletme Sahibinin, Genel Müdürün, Üst Düzey Yöneticinin kendisine bağlı çalışan ekibinin kurulan sistemleri başarıyla yürütmesi ve işletmeyi daha büyük başarılara götürmesini sağlayacak şekilde işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi ve kariyerlerinin planlanması…

 

  • Finans – İşletmenin ciro ve karlılık artışıyla birlikte büyümesi için daha fazla finansal kaynak yaratılmasını sağlayacak yeni pazarlar ve yeni müşteriler bulmak ile mevcut müşterileri kaybetmeden müşteri memnuniyetini sürdürecek müşteri ilişkileri yönetiminin, doğru fiyatlandırma ve masraf azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması…

 

Özetle, İşletme Koçları olarak verdiğimiz hizmetlerle müşterilerimize;

  • Dünyadaki en son gelişmeleri farklı yaklaşımlar ve uygulanabilir lokal çözümlerle sunarız.
  • Katma değer sağlarız.
  • Sürekli iyileştirmeyi sağlarız.
  • Müşteri özeline ve gizliliğine maksimum özeni gösteririz.

 

Yorumlar kapatıldı.