ISO 9001 REVİZE EDİLEREK, YAYINLANDI !…

ISO 9001 KYS REVİZE EDİLEREK, YAYINLANDI …

International Organization for Standardization (ISO) tarafından yayınlandığından bu yana tüm dünyada en yaygın kullanılan ve en fazla sertifikalı firmanın bulunduğu Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standartı olan ISO 9001 revize edilerek, 15 Eylül 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Revize edilen ISO 9001 standartı, hem zamanla gelişen yeni ve modern ihtiyaçlara daha fazla cevap verebilecek hale getirildi hem de ISO 14001 ve ISO 18001 gibi diğer Yönetim Sistemleriyle entegrasyon için daha uyumlu hale getirildi.

Üstelik, önceki revizyonlarda daha çok dokümantasyon, prosedür, talimat ve kayıt gereklilikleri varken, şimdi uygulama ağırlık kazanarak, daha fazla ön plana getirilmiştir. Ayrıca proses yaklaşımı, risk odaklı düşünce sistemi ile desteklenerek, mevcut yapı oluşturulmuştur.

Bu nedenle, yeni revizyon ile standardın bütün yapısı değiştirildi ve “High Level Structure” veya Annex SL olarak bilinen “Yüksek Seviye Yapısı” modeline geçildi. Bu değişiklik ile standardın madde sayısı 10 oldu ve diğer yönetim sistemlerinin de aynı yapıda olması sağlanarak entegrasyon kolaylaştırıldı.

Revize edilen ISO 9001 standartı ile amaçlanan 9 temel değişiklikler:

  • Artan Liderlik vurgusu
  • ISO Directives Part 1’ in Annex SL içinde belirtilen “Yüksek Seviye Yapısı”nın uyarlanması
  • Organizasyonel bağlama artan vurgu
  • Risk odaklı sistematik yaklaşım
  • Hedeflenen sonuçları başarmaya verilen önem
  • KYS’ nin sınırlarını tanımlamak için gereklilik,
  • Hizmet sektörü için geliştirilmiş uygulanabilirlik
  • Dokümantasyona daha az önem verilmesi,
  • Daha az buyurulan gereklilikler …

ISO 9001:2015 revizyonunun yayınlanması ile birlikte, ISO 9001:2008 versiyonu da belli bir geçiş süreci sonrasında geçerliliğini yitirmiş olacak. Ancak geçiş sürecinin tamamlanması içlin öngörülen 3 yıllık periyot sonuna kadar mevcut belgeler geçerliliğini koruyacak. Eylül 2018 tarihine kadar yapılacak olan denetimlerde 2015 versiyonunun kullanılması veya ara denetimler ile belgenin yeni versiyona göre güncellenmesi gerekiyor.

Benzer şekilde ISO 14001 standardı da revize edilerek ISO 14001:2015 olarak yayınlandı.