Kişisel Gelişim Eğitimleri

GRUP HALİNDE SORUN ÇÖZME

Amaç : Kalite, Maliyet, Servis (Hizmet), Verimlilik ve Hız gibi çağımızın en önemli unsurlarının eş zamanlı olarak ortaya konulmasında sorunlar varsa grup halinde sorunlar çözülemiyor demektir.. Seminerde, şirketlerin başarısını etkileyen söz konusu sorunların çözülebilmesi için, her düzeyde çalışanlardan oluşturulan çalışma veya iyileştirme gruplarının sorunların çözümü için kullandıkları teknik ve araçlar örneklerle birlikte tanıtılacaktır.

 

TAKIM OLUŞTURMA VE TAKIM YÖNETİMİ

Amaç : Günümüzde Japon şirketlerinin rakiplerine karşı dünya çapında elde ettikleri başarının ardında yatan sebeplerden birisi de takım oyunu oynamaları yada takım ruhuna sahip olmalarıdır. Bu seminerde, şirketlerin yaşamlarını gelişerek sürdürmesi; verimlilik ve kalite için bir zorunluluk haline gelen takım oyununu oynayabilmesi için nasıl takım oluşturulacağı ve bu takımların nasıl etkin bir şekilde yönetileceği işlenecektir.

 

RAPORLAMA TEKNİKLERİ

Amaç : Rekabet ortamı içerisinde işletmeler her gün bazı konularda karar vermek durumundadırlar. İşletme yöneticilerinin doğru ve hızlı karar verebilmeleri, kendisine bağlı çalışanlardan düzenli ve sağlıklı raporlar alabilmeleriyle mümkündür. Bu seminerde katılımcılara nasıl etkili ve amaca uygun bir raporlama yapabileceklerine dair pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

 

Yorumlar kapatıldı.