İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL (İPK-SPC) EĞİTİMİ

Amaç : İstatistiksel Proses Kontrol, modern istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmak, hatta azaltmak ve prosesi sürekli iyileştirmek için kullanılan en etkili araçlardan biridir. Bu eğitimin hedefi, İstatistiksel Proses Kontrol ile ilgili temel teknikleri pratik bilgilerle ve uygulamalarla katılımcılara aktarmaktır.

Katılımcılar : Temel istatistik yöntemleri konularında bilgi sahibi olup, proses kontrol ve iyileştirme çalışmalarına katılacak her kademeden işletme çalışanları, yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, operatörler.

Süre :  2 gün ;  Saat : 9:00-17:00

 • İstatistiksel Proses Kontrole Giriş
 • Temel İstatistik Kavramları
 • Proses Değişkenliği
 • İstatistiksel Proses Kontrolun Amacı
 • İstatistiksel Proses Kontrolun Yararları
 • Histogram
 • Normal Dağılım ve Parametreleri
 • İstatistiksel Proses Kontrol Sistemi
 • Ölçüm ve Veri Toplama
 • Değişken Veriler için Kontrol Kartları
 • Niteliksel Veriler için Kontrol Kartları
 • Kontrol Kartlarının Analizi
 • Makina ve Proses Yeterliliği
 • Örnek uygulamalar

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • İstatistiksel Proses Kontrolün (İPK-SPC) teorisini ve uygulamasını
 • İstatistiksel Proses Kontrol (İPK-SPC) uygulamasının her bir adımında yapması gerekenleri,
 • İstatistiksel Proses Kontrolü (İPK-SPC) pratikte nasıl uygulayacağını.

Yorumlar kapatıldı.