YALIN ORGANİZASYON VE SIFIR HİYERARŞİ EĞİTİMİ

Amaç : Her şirket elindeki kaynakları (sermaye, maddi ve insan kaynakları) en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Bu durum özellikle Global Krizlerin yaşandığı günümüzde daha bir önem kazanmıştır. Böylece şirketler yaşadıkları bazı olumsuzluk ve sorunların kaynağının sahip oldukları organizasyonel yapılar olduğunu farkederek bunları sorgulamaya başlamışlardır. Bu seminerde organizasyonlar, hiyerarşik kademelerin azaltılması, mevcut sistemlerin yeniden yapılandırılması ve çalışanların güçlendirilmesiyle sıfır hiyerarşi ve yalın organizasyona yönlenmiş organizasyon yapılarındaki eğilimler, işletme uygulamaları ile birlikte aktarılacaktır.

Katılımcılar : İşletmelerde bir organizasyon altında çalışan tüm üst, orta kademe yöneticiler, şefler ve mühendisler.

Süre : 1 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

  • Organizasyon teorisi ve tarihsel gelişimi
  • Klasik organizasyon ve ilkeleri
  • Modern organizasyon ve ilkeleri
  • Organizasyon yapıları (fonksiyonel, ürüne yönelik, bölgesel, sürece yönelik, matrisk…)
  • Organizasyon yapılarını tamamlayıcı sistemler
  • Bütünsel gelişim stratejileri (yatay, dikey)
  • İşletme Uygulamaları

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

  • Organizasyon Teorisinin ve Pratik Uygulamaların Değerlendirilmesi
  • İçinde Bulundukları Mevcut Organizasyonların Sorgulanarak Değerlendirilmesi
  • Yalın Organizasyon Projelerini Başarıya Ulaştırma Sanatı

Yorumlar kapatıldı.