ISO 9001 KYS Denetimleri

International Organization for Standardization (ISO) tarafından yayınlandığından bu yana tüm dünyada en yaygın kullanılan ve en fazla sertifikalı firmanın bulunduğu Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standartı olan  ISO 9001 revize edilerek, 15 Eylül 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. ISO 9001:2015 KYS Standardı, 2008 yılında yapılan önemli değişikliklerden sonra 2015 yılında tekrar revize edilerek bugünkü haline gelmiştir.

Üstelik, önceki revizyonlarda daha çok dokümantasyon, prosedür, talimat ve kayıt gereklilikleri varken, şimdi uygulama ağırlık kazanarak, daha fazla ön plana getirilmiştir. Ayrıca proses yaklaşımı, risk odaklı düşünce sistemi ile desteklenerek, mevcut yapı oluşturulmuştur.

Bu nedenle, yeni revizyon ile standardın bütün yapısı değiştirildi ve “High Level Structure” veya Annex SL olarak bilinen “Yüksek Seviye Yapısı” modeline geçildi. Bu değişiklik ile standardın madde sayısı 10 oldu ve diğer yönetim sistemlerinin de aynı yapıda olması sağlanarak entegrasyon kolaylaştırıldı.

ISO 9001:2015 KYS Standardı,

  • kuruluşun, Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil (yasal) mevzuat şartlarını karşılayan ürünü, düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyduğunda;
  • Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil (yasal) mevzuat şartlarına uygunluk güvencesi için gereken prosesler dahil sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçladığında,

kullanılacak KYS gerekliliklerini tanımlamaktadır.

Standart, iç ve dış taraflarca müşteri şartlarını ve yasal gereklilikleri karşılama yeteneğini değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

Otomotiv ve otomotiv yan sanayii başta olmak üzere, savunma, kimya, çelik, ağır makina, çimento, tekstil, vb. çeşitli sektörlerdeki üretim kuruluşlarında ve havacılık, turizm, taşımacılık, hastane, bankacılık, sigorta kuruluşları gibi hizmet kuruluşlarında ön denetim, belgelendirme denetimi, ara kontrol denetimi veya yeniden belgelendirme denetimi hizmetleri süreç odaklı denetim yaklaşımıyla gerçekleştirilir.

Ozcan Aladinli, TUV Rheinland  tarafından TUV-CERT Denetçisi atandığı 2000 yılında ISO 9001 standardında denetçilik/başdenetçilik yapmaya başlamıştır. Daha sonra Bureau Veritas – Türkiye’ de sürdürdüğü ISO 9001 denetçilik/başdenetçiliğini, şu an SGS, RINA ve LRQA gibi çeşitli Sertifikasyon Kuruluşlarına bağlı olarak sürdürmektedir.

Denetçilik yaptığı süre içerisinde, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında 600 den fazla kuruluşun sistem denetiminde Baş Denetçi/Denetçi olarak yer almıştır.

Yorumlar kapatıldı.