VDA 6.5 ÜRÜN DENETİMİ EĞİTİMİ

Amaç: VDA 6.5 Ürün Denetimi; gerek işletme içindeki ve gerekse dışta üretilen ürünlerin kalite seviyesini süreç zinciri içinde değerlendirmek ve iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen ürün bazlı denetim standardıdır. Artan müşteri özel istekleri, emniyet şartları, yasal zorunluluklar ve benzer şekilde artan elektronik bileşenler ve bunları yöneten yazılımlar ürünün karmaşıklığını günden güne arttırmaktadır. Son kullanıcı beklentileri de artık sadece şartnamelere bağlı kalmamaktadır. Araç üreticilerinden ve yan sanayisinden, ürün özelliklerini kendi sorumlulukları dahilinde üründe tanımlamaları ve yansıtmaları talep edilmektedir. Bu da, ürün denetiminin uygulanışına da dikkat çekmektedir. Önleyici kalite planlaması metodunun tutarlı şekilde uygulanmasıyla, ürünün kalitesi güvenceye alınmaktadır. Bu nedenle, ürün denetimiyle sadece belirlenmiş kaliteyi güvenceye alma beklenmemekte, ilaveten ispat etme görevi de beklenmektedir.  Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor.  Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler  kendi tedarikçilerinin ürün kalitesini güvence altına almalarını “VDA 6.5 Ürün Denetimi” isteklerine göre değerlendiriyorlar. Söz konusu “VDA 6.5 Ürün Denetimi” Eğitimi ile rasyonel ve ekonomik bakış noktalarının etkisiyle ürün denetimini başarıyla uygulamak için gerekli teorik ve pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

Katılımcılar : VDA 6.5 Ürün Denetimlerinin gerçekleştirilmesinde ve uygulanmasında görev alacak tüm işletme çalışanları, yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, operatörler.

Süre :  1 gün ;  Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 • Tanımlar
 • VDA 6.5 Ürün Denetiminin uygulama alanları
 • VDA 6.5 Ürün Denetçisi Yetkinlikleri
 • VDA ve IATF 16949 sistemlerinde ürün, proses ve kalite sistem denetimlerinin farklılıkları
 • VDA 6.5 Ürün Denetiminin Aşamaları
 • VDA 6.5 Ürün Denetimi Planının Yayınlanması
 • VDA 6.5 Ürün Denetimi Hazırlıkları
 • VDA 6.5 Ürün Denetimi Kontrol Listesi
 • VDA 6.5 Ürün Denetiminin Yapılması
 • VDA 6.5 Ürün Denetimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • VDA 6.5 Ürün Denetimi Raporunun Yayınlanması
 • Örnek VDA 6.5 Ürün Denetimi uygulaması

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • VDA 6.5 Ürün Denetimi sürecindeki her bir adımın özelliklerini, yapısını, işlevlerini ve değerlendirilmesini
 • VDA 6.5 Ürün Denetimi ekibinin aktif  bir üyesi olarak VDA 6.5 Ürün denetimi’nin her bir adımında yapması gerekenleri,
 • VDA 6.5 Ürün Denetimi sürecinin her bir adımını nasıl uygulayacağını ve tamamlayacağını.

Yorumlar kapatıldı.