RAPORLAMA TEKNİKLERİ

Amaç : Rekabet ortamı içerisinde işletmeler her gün bazı konularda karar vermek durumundadırlar. İşletme yöneticilerinin doğru ve hızlı karar verebilmeleri, kendisine bağlı çalışanlardan düzenli ve sağlıklı raporlar alabilmeleriyle mümkündür. Bu seminerde katılımcılara nasıl etkili ve amaca uygun bir raporlama yapabileceklerine dair pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

Katılımcılar : Raporlama yapmak durumunda kalan her kademeden tüm işletme çalışanları, mühendisler, yöneticiler.

Süre : 1 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 • Raporlamanın Önemi
 • Rapor Nedir ?
 • Rapor Çeşitleri
 • Raporlamanın Aşamaları
 • Data Toplanması ve Düzenlenmesi
 • Raporlamada Tabloların Kullanımı ve Yararları
 • Frekans Dağılımı
 • Raporlamada Grafik Kullanımı
 • Histogramlar
 • Normal Dağılım
 • Toplanan Datanın Analizi ve Değerlendirilmesi
 • Gruplandırma
 • Pareto Analizi
 • Rapor Yazım Kuralları

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • Doğru ve kolay anlaşılır Raporlamanın önemini,
 • İyi bir Raporun özelliklerini,
 • Doğru ve etkin Raporlama yapmanın sanatını.

Yorumlar kapatıldı.