İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) ve ÜRETİM PARÇASI ONAY SÜRECİ (PPAP) EĞİTİMİ

Amaç : Müşteriye sunulması amaçlanan yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) ve Üretim Parçası Onay Sürecinin (PPAP) yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri aktarmaktır. Otomotiv Sektörüne özgü ve ana sanayi firmalarının beklentileri ile IATF 16949 Otomotiv KYS Standardının ilgili gerekliliklerine de uygun yöntemlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde İleri Ürün Kalite Planlaması ve Üretim Parçası Onay Sürecinin kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Katılımcılar : Yeni ürün kavramının gelişmesinden seri üretime kadar olan süreçlerin uygulanmasında ve geliştirilmesinde çalışan tüm üst ve orta kademe yöneticileri, şef, mühendis ve diğer çalışanlar.

Süre : 2 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 • İleri Ürün Kalite Planlamasının (APQP) amacı ve temelleri
 • Ekibin oluşturulması
 • İleri Ürün Kalite Planlamasının (APQP) aşamaları ve çıktıları
 • Kontrol Planı
 • Üretim Parçası Onay Sürecinin (PPAP) amacı
 • Üretim Parçası Onay Sürecinin (PPAP) aşamaları
 • Üretim Parçası Onay Sürecinin (PPAP) gereklilikleri
 • Parça Sunum Garantisi (PSW)
 • Müşterinin bilgilendirilmesi ve sunuş şartları
 • Müşteriye sunuş seviyeleri
 • Parça sunum durumu

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • İleri Ürün Kalite Planlaması ve Üretim Parçası Onay Sürecinin temel unsurlarını.
 • İleri Ürün Kalite Planlaması ve Üretim Parçası Onay Sürecinin şartlarını.
 • İşletmelerde İleri Ürün Kalite Planlaması ve Üretim Parçası Onay Sürecinin kurulması ve sürdürülmesi Sanatını

Yorumlar kapatıldı.