HEDEFLERLE YÖNETİM (MBO)

Amaç : İşletmenin hedeflerine ulaşması için işletme çalışanlarının performans hedeflerinin üstleri tarafından nasıl belirleneceği, çalışmaların nasıl planlanacağını, değerlendirileceğini içeren metod ve teknikleri uygulamalı bir şekilde aktarmak.

Katılımcılar : Hedef belirleme, takip ve değerlendirmesi yapan yönetici ve işletme çalışanları.

Süre : 1 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 

  •  Hedeflerle Yönetim (MBO) nedir?
  • Hedeflerin belirlenmesi, çalışmanın planlanması ve görev dağılımı
  • Astların hedeflere ulaşmasında Üst’ün görevleri
  • Astın performans ve potansiyelinin değerlendirilmesi görüşmeleri
  • Hedeflere yönelik Aksiyon Planları’nın hazırlanması
  • Aksiyon Planları’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

  • Hedeflerle Yönetim’in (MBO) ana özelliklerini,
  • Hedef belirleme, planlama ve dönemsel değerlendirmeyi,
  • Aksiyon Planı hazırlama, izleme ve değerlendirilmesini

Yorumlar kapatıldı.