ISO 50001 Danışmanlığı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

 Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS), her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve Enerji Yönetim Sistemi’ nin performansını değerlendirerek, iyileştirmelerin sürdürülmesine dayanmaktadır.

 Bunları başarmak için en iyi yol; enerji yönetimine sistematik bir yaklaşım sağlayan Enerji Yönetim Sistemi’nin (EYS) kurulmasıdır.

Maliyetlerinizi azaltıp, sera gazı emisyonlarınızı düşürmenizin yanı sıra, üçüncü taraf bir kuruluştan belgelendireceğiniz EYS, sürdürülebilir çevre katılımınızı göstermenize yardımcı olarak itibarınızı artıracaktır.

ISO 50001 EYS, mevcut enerji tüketiminizin tespitini sağlayacak süreçlerin uygulanmasında yardımcı olur. Aksiyon planlarınızı oluşturmanızı sağlar, tüketiminizi azaltmak için hedefler koymanızı ve enerji performans göstergelerini oluşturmanızı; enerji perfomansınızı geliştirmek için ise iyileştirme fırsatlarını belirlemenizi, önceliklendirmenizi ve kayıt altına almanızı sağlar.

Toplam enerji maliyetlerinin toplam üretim maliyetlerinin %50’sinin üzerine çıktığı ve Enerji Kanunu’nun enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması yönündeki yaptırımı da düşünülecek olursa, enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.

 Avrupa Birliği Mevzuatlarına uyum çerçevesinde, son dönemde çevre ve enerji konularında oldukça yoğun çalışmalar yapılarak birçok yeni kanun ve yönetmelik yayınlanmıştır. Son olarak Temmuz 2011’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” Madde 15 ve 18 de “2014 yılından itibaren ISO 50001 standardı belgesine sahip olmayan endüstriyel işletmelerin devlet desteği amaçlı hazırladıkları/hazırlattıkları Verimlilik Arttırıcı Projeleri  (VAP) için yaptıkları başvuruların kabul edilmeyeceği” hususu yer almaktadır.

Hem ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini sıfırdan kurmak hem de mevcut diğer ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemleriyle entegre hale getirerek, geliştirmek isteyen çeşitli sektörlerdeki üretim ve hizmet kuruluşlarına terzi hassasiyetiyle, firmaya özgü çözümlerle Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sıfırdan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi  kurma danışmanlık hizmetimiz, 3. Taraf belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetim sonucunda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasının alınmasıyla sonuçlanmaktadır.

Yorumlar kapatıldı.