ISO 10002 Eğitimi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

 Amaç : Müşterileri açısından farklılık yaratmak isteyen, müşterilerinin görüş, düşünce ve şikayetlerine önem veren ve bu şikayetleri sürekli iyileştirme fırsatı olarak kullanan kuruluşlar için bu özelliklerini gösterebilmek ve ispatlamak amacıyla yeni bir standart geliştirildi. Bu standart “ISO 10002 Kalite Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti-Kuruluşlarda Müşteri Şikayetlerinin Ele Alınması İçin Kılavuz ” adıyla ISO tarafından yayınlandı. Bu bilgilendirme eğitiminde, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemiyle ilgili bilgiler ve kavramlar detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri verilerek katılımcılara aktarılacaktır.

Katılımcılar : ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemini kurmaya çalışan tüm üst ve orta kademe yöneticileri, şef, mühendis ve diğer çalışanlar.

Süre :  1 gün ;  Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği : 

 • Şikayet Nedir?
 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin amacı
 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin faydaları
 • ISO 10002 Standard’ ının yapısı
 • ISO 10002 Standart şartlarının örneklerle tanıtılması
 • Şikayetleri Ele Alma prosesi
 • İşletmelerden ISO 10002 uygulamaları

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • Müşteri Memnuniyeti Yönetimi kavramını.
 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin temel unsurlarını.
 • ISO 10002 Standardını.
 •  İşletmelerde 10002 kurulması ve sürdürülmesi sanatını

Yorumlar kapatıldı.