GRUP HALİNDE SORUN ÇÖZME

Amaç : Kalite, Maliyet, Servis (Hizmet), Verimlilik ve Hız gibi çağımızın en önemli unsurlarının eş zamanlı olarak ortaya konulmasında sorunlar varsa grup halinde sorunlar çözülemiyor demektir.. Seminerde, şirketlerin başarısını etkileyen söz konusu sorunların çözülebilmesi için, her düzeyde çalışanlardan oluşturulan çalışma veya iyileştirme gruplarının sorunların çözümü için kullandıkları teknik ve araçlar örneklerle birlikte tanıtılacaktır.

Katılımcılar : İşletmelerde çeşitli adlar altında (kurul, komite, takım, ekip, grup vb.) mevcut bulunan veya oluşturulacak organizasyonlarda yer alan/alacak her düzeyde çalışan.

Süre : 1 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitm İçeriği : 

 • Sorunun Tanımlanmasında Kullanılan Araçlar
 • Beyin Fırtınası
 • Akış Şeması
 • Nominal Grup Tekniği
 • Pareto Analizi
 • Sebep-Sonuç Diyagramı
 • Sorun Analizinde Kullanılan Teknikler
 • Veri Toplama
 • Gruplandırma
 • Dağılım Diyagramı
 • Histogram
 • İşletme Uygulamaları

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • Grup Halinde Sorun Çözme Tekniklerini,
 • Sorun tanımlanmasında kullanılan araçlarını,
 • Sorun analizinde kullanılan tekniklerini

Yorumlar kapatıldı.