Denetim

Uzun yıllardır sanayide uygulayıcı olarak edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyi kullanarak uzmanlaştığımız konularda sadece teorik değil pratik uygulanabilir, katma değer sağlayıcı ve özellikle firmaya özgü çözümlerle Denetim, Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Bu hizmetlerimizi yürütürken hizmet alan kuruluşların yapısına ve büyüklüğüne, süreçlerinin karmaşıklığına ve birbirleriyle olan etkileşimine, ayrıca sahip oldukları insan kaynaklarının yetkinliğine göre verdiğimiz hizmetleri firmaya özgü ve terzi hassasiyetiyle şekillendirerek hizmet alan kuruluşların maksimum faydayı elde etmesini hedefleriz.

Bunu gerçekleştirmek için, aşağıdaki 8 temel Kalite Yönetim Prensibinin Kuruluşlar içinde yerleştirilmesini ve etkin bir şekilde kullanımını hizmet verdiğimiz çeşitli sektörlerdeki Kuruluşlarda göstererek, ispat ederek yayılımını sağlarız.

1- Müşteri odaklılık

2- Liderlik

3- Çalışanların katılımı

4- Süreç yaklaşımı

5- Sistem yaklaşımı

6- Sürekli iyileştirme

7- Gerçeklere dayalı karar verme

8- Tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki.

Ayrıca, hizmet verdiğimiz Kuruluşların Sürekli İyileştirmeyi, değişkenliklerini azaltmayı, katma değer yaratmayan faaliyetlerini ortadan kaldırmayı ve hata tespitinden ziyade hata önleyici yaklaşımı bir felsefe, hayat tarzı olarak benimsemelerini amaçlarız.

 

Özetle, verdiğimiz hizmetlerle müşterilerimize;

  • Uzmanlık alanlarımızda dünyadaki en son gelişmeleri farklı yaklaşımlar ve uygulanabilir lokal çözümlerle sunarız.

  • Katma değer sağlarız.

  • Sürekli iyileştirmeyi sağlarız.

  • Müşteri özeline ve gizliliğine maksimum özeni gösteririz.

Yorumlar kapatıldı.