TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) EĞİTİMİ

Amaç : Günümüzde işletmelerin kar etmesi ve varlığını sürdürmesinde en önemli rekabet avantajı olan KALİTE kavramını, uygulamalarını ve temel prensiplerini tanıtmak. 

Katılımcılar : Alt kademeden Üst kademeye kadar tüm işletme çalışanları.

 Süre : 1 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 • Toplam Kalite Kavramı, tanımı ve tarihçesi
 • Kalite kavramının gelişimi
 • Neden Toplam Kalite?
 • Sürekli Gelişme (KAIZEN)
 • Organizasyon kültürü ve ortak değerler
 • Müşteri Odaklılık
 • Değişim
 • Herkesin katılımı
 • Temizlik ve düzen (5S)
 • Sıfır Hata ve hataları önleme
 • Problemlere sistematik yaklaşım
 • Toplam Kalite Yönetimi’ne geçiş planı
 • İç-Dış müşteri kavramı
 • Faaliyetlerin değerlendirilmesi.

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • Toplam Kalite Yönetimi’nin özellikleri,
 • Müşteri ihtiyaçlarını tam ve sürekli olarak tatmin edebilecek yapıyı,
 • Sürekli gelişme anlayışının gereklerini

Yorumlar kapatıldı.