ISO 9001 KYS Eğitimleri

ISO 9001 KYS BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Amaç : International Organization for Standardization (ISO) tarafından yayınlandığından bu yana tüm dünyada en yaygın kullanılan ve en fazla sertifikalı firmanın bulunduğu Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standartı olan  ISO 9001 revize edilerek, yürürlüğe girdi. Yeni revizyon ile standardın bütün yapısı değiştirildi ve “High Level Structure” veya Annex SL olarak bilinen “Yüksek Seviye Yapısı” modeline geçildi. Bu değişiklik ile standardın madde sayısı 10 oldu ve diğer yönetim sistemlerinin de aynı yapıda olması sağlanarak entegrasyon kolaylaştırıldı.

Bu bilgilendirme eğitiminin amacı, Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 9001 KYS ile ilgili bilgiler detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri verilerek katılımcılara aktarılmasıdır.

ISO 9001 KYS İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Amaç : ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı gereği yapılması zorunlu olan kuruluş içi Kalite Denetimi Sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması, uygulanması, raporlanması ve takibi için gerekli bilgiler detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri verilerek katılımcılara aktarılmasıdır.

Yorumlar kapatıldı.