Yalın Üretim Eğitimleri

YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ

Amaç : Maliyeti arttırmadan kaliteyi yükseltmek, stokları arttırmadan teslim süresini kısaltmak, küçük miktarlı siparişleri verimi düşürmeden gerçekleştirmek, sevkiyatları zamanında yapmak, daha az kaynakla daha çok gelir elde etmek, daha az işletme sermayesi ile çalışabilmek ve yeni yatırımlar için kaynak ayırabilmek. Kısaca daha kaliteli, daha hızlı, daha ucuz, daha esnek olmak. Bunlar mümkün mü? Yoksa birer ütopya mı? 1950’li yıllardan itibaren Toyota fabrikalarında geliştirilen yalın üretim sistemi bugün otomotiv başta olmak üzere havacılık, kimya, tüketim ürünlerinden ağır sanayiye, gıdadan metal işlemeye her sektörde uygulanmaktadır.  Yalın üretim, nihai kullanıcı için değerin, ham maddeden başlayarak üretim süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılmasına dayanır. Akışta kesintilere yol açan beklemeler, hatalar, taşımalar, gereksiz hareketler, stoklar gibi israfların önlenmesi ile değerin ilk sefer de doğru üretilerek, tam zamanında ve tam istenen miktarda müşteriye ulaştırılması hedeflenir. Böylelikle, israfın yok edilmesi maliyetlerin düşmesini, müşteri memnuniyetinin artmasını, piyasanın değişen koşullarına uyum esnekliğinin kazanılmasını, nakit akışının hızlanmasını sağlar. Bu eğitim, üretim alanında yalın uygulamalar için temel yaklaşımı aktarmayı amaçlar ve işletme uygulamaları ile birlikte aktarılacaktır.

 

YALIN ORGANİZASYON VE SIFIR HİYERARŞİ EĞİTİMİ

Amaç : Her şirket elindeki kaynakları (sermaye, maddi ve insan kaynakları) en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Bu durum özellikle Global Krizlerin yaşandığı günümüzde daha bir önem kazanmıştır. Böylece şirketler yaşadıkları bazı olumsuzluk ve sorunların kaynağının sahip oldukları organizasyonel yapılar olduğunu farkederek bunları sorgulamaya başlamışlardır. Bu seminerde organizasyonlar, hiyerarşik kademelerin azaltılması, mevcut sistemlerin yeniden yapılandırılması ve çalışanların güçlendirilmesiyle sıfır hiyerarşi ve yalın organizasyona yönlenmiş organizasyon yapılarındaki eğilimler, işletme uygulamaları ile birlikte aktarılacaktır.

 

 

Yorumlar kapatıldı.