Yalın Üretim Danışmanlığı

Kuruluşların hayatta kalmak ve varlıklarını sürdürebilmek için, bu güne kadar sahip oldukları klasik üretim sistemlerini terk ederek, mevcut üretim sistemlerini Yalın Üretim Sistemlerine dönüştürmesi gerekmektedir.

Bu ise firmaya özgü, mevcut üretim sistemlerine uyan ve uygulanabilir tasarımların geliştirilmesini, bu tasarımların doğru bir şekilde uygulamaya alınmasını ve doğru yönetilmesine ihtiyaç göstermektedir.

Buradaki ana unsur, müşterinin mevcut üretim sistemini katma değer yaratıp yaratmadığından hareketle Yalın Üretim Sistemlerini yeniden tasarlamaktır.

Yalın Üretim Danışmanlığıyla, kuruluşlara ürün akışı boyunca katma değer yaratmayan (israf olarak nitelendirilen) faaliyetleri tanımlama ve bunları ortadan kaldırma hizmeti sistematik bir yaklaşımla verilmektedir.

Yalın Üretim Danışmanlığının diğer bir hedefi de, giderek daha az kaynak (süre, iş gücü, makina ve alan) kullanılarak, müşteri siparişiyle müşteriye teslimat arasındaki süreyi azaltmak ve bu süreçte ortaya çıkan israfları yok ederek, müşteri memnuniyetinin arttırılmasını amaçlayan bir üretim felsefesinin Kuruluşlarda yerleştirilmesidir.

Yalın Üretim Sisteminin Amaçları

  • Tam zamanında üretimi (JIT) gerçekleştirmek
  • İsrafları azaltmak
  • İşlem sürelerinin düşürmek
  • Stokları azaltmak
  • Aynı üretim adetini daha az alan kullanarak yapmak
  • Kaliteyi yükseltmek
  • İtme sistemi yerine çekme (Kanban) sistemini yerleştirmek
  • Çalışanların katılımını arttırmak
  • Değişkenlikleri azaltmak
  • Sürekli iyileştirmek.

Yorumlar kapatıldı.