VDA 6.3 PROSES DENETİMİ EĞİTİMİ

Amaç : VDA 6.3 Proses Denetimi; üretim şirketlerinin proseslerindeki kontrolleri değerlendirmek ve iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır. VDA 6.3 gerek ISO 9001 ve gerekse de otomotiv endüstrisi Müşteri Özel İsteklerindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla kapsamlı olarak revize edilmiştir.  VDA 6.3. standardı, her hangi bir organizasyon tarafından hem iç proses denetimlerinde hem de mevcut ve potansiyel tedarikçilerini değerlendirmek için kullanılabilir. Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor.  Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler  kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini “VDA 6.3 Proses Denetimi” isteklerine göre değerlendiriyorlar. Yeni tedarikçi seçiminde ve ön değerlendirmesinde gereksiz bürokrasinin azalması ve daha etkin ön değerlendirme imkanı yaratıldı. Değerlendirmelerde daha etkin “Proses Kabiliyetleri Puanlaması” nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı.  Bu eğitimde, VDA 6.3 Proses Denetimini başarıyla anlamak ve uygulamak içingerekeli teorik ve pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.
 
Katılımcılar : VDA 6.3 Proses Denetiminde yer alabilecek her kademeden tüm işletme çalışanları, yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, operatörler.
                 
Süre :  2 gün ;  Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 • Tanımlar
 •  VDA 6.3 Proses Denetiminin uygulama alanları
 • VDA 6.3 Proses Denetiminin sınırları – Potansiyel Analiz
 • VDA 6.3 Proses Risklerinin tanımlanması – Risk Analizi
 • VDA 6.3 Proses Denetçisi Yetkinlikleri
 • VDA 6.3 Proses Denetiminin Aşamaları
 • VDA 6.3 Proses Denetimi Planının Yayınlanması
 • VDA 6.3 Proses Denetimi Hazırlıkları
 • VDA 6.3 Proses Denetimi Soru Listesi
 • VDA 6.3 Proses Denetiminin Yapılması
 • VDA 6.3 Proses Denetimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Puanlama
 • VDA 6.3 Proses Denetimi Raporunun Yayınlanması
 •  Örnek VDA 6.3 Proses Denetimi uygulaması

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • VDA 6.3 Proses Denetimi sürecindeki her bir adımın özelliklerini, yapısını, işlevlerini, puanlama ile değerlendirilmesini
 • VDA 6.3 Proses Denetimi ekibinin aktif  bir üyesi olarak VDA 6.3 Proses denetimi’nin her bir adımında yapması gerekenleri,
 • VDA 6.3 Proses Denetimi sürecinin her bir adımını nasıl uygulayacağını ve tamamlayacağını.

Yorumlar kapatıldı.