HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (AIAG & VDA FMEA) EĞİTİMİ

Amaç: Otomotiv sektörü başta olmak üzere, tüm tedarik zinciri boyunca üretim yapan diğer tüm sektörlerde de, hem ürün tasarımı hem de proses tasarımı aşamalarında gerçekleştirilebilen AIAG & VDA FMEA çalışmaları, tasarlanan ürün veya proseslerle ilgili olası hata türlerini, problemleri tespit etmek ve bunların kök nedenlerini ortadan kaldırmak için kullanılan en etkili önleyici araçtır. Sistematik bir fonksiyonlararası ekip faaliyeti olan AIAG & VDA FMEA çalışmalarının yöntemlerini uygulamalarla destekli olarak aktararak edinilen bilgileri işlevsel kılmak, bu eğitim programının ana amacıdır.

Katılımcılar : Ürün ve/veya proses tasarımı aşamalarının uygulanmasında ve geliştirilmesinde çalışan tüm üst ve orta kademe yöneticileri, şef, mühendis ve diğer çalışanlar.

Süre :  2 gün ;  Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

  • Tanımlar
  • AIAG & VDA FMEA’ nın Amacı ve Kapsamı
  • AIAG & VDA FMEA Neden Gereklidir ?
  • Tasarım AIAG & VDA FMEA ve Uygulaması
  • Proses AIAG & VDA FMEA ve Uygulaması

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

  • Hata Türleri ve Etkileri Analizi (AIAG & VDA FMEA) amacını ve temel unsurlarını.
  • Tasarım ve Proses Hata Türleri ve Etkileri Analizi (AIAG & VDA FMEA) şartlarını.
  • İşletmelerde Hata Türleri ve Etkileri Analizi (AIAG & VDA FMEA) uygulanması ve sürdürülmesi Sanatını

Yorumlar kapatıldı.