6 Sigma Eğitimleri

6 SİGMA BİLGİLENDİRME

Amaç : Eğer bir işletme çağımızın yeni değer anlayışı olan Kalite, Maliyet, Servis (Hizmet), Verimlilik ve Hız unsurlarının tümünü eş zamanlı olarak ortaya koyamıyorsa, ortada bir dizi sorun var demektir. Yaşanan küresel krizler ve artan rekabet ortamında şirketler, farklılaşmak ve kendilerini rakiplerine göre daha tercih edilir kılmak amacıyla birçok farklı yöntemler uygulamaktadırlar. Bu yöntemlerden biri olan 6 Sigma’nın uygulamaları ile birlikte katılımcılara aktarılmasıdır

Katılımcılar : İşletmelerde çalışan tüm üst ve orta kademe yöneticileri, şef, mühendis, ustabaşı ve teknisyenler.

Eğitmen : End. Yuk. Muh. Özcan Aladinli (6 Sigma Kara Kuşak – IATF- International Qualified Automotive Auditor)

Süre : 1 gün ; Saat : 9:30-17:00

 • 6 Sigma nedir?
 • Neden 6 Sigma?
 • 6 Sigma ve Maliyet ilişkisi
 • Değişkenlik ve etkileri
 • 6 Sigma’nın esasları
 • 6 Sigma Organizasyonu ve roller
 • TÖAİK (DMAIC) Metodolojisi
 • İşletmelerde 6 Sigma uygulamaları

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • 6 Sigma’yı tanıyacaklar.
 • Süreçlerini 6 Sigma ile nasıl sürekli iyileştirecekler.
 • Veri toplayacak ve istatistiki yöntemleri kullanacaklar
 • İşletmelerde 6 Sigma Projelerinin Başarıya Ulaştırılması Sanatını

Yorumlar kapatıldı.