ISO 9001 KYS İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Amaç : ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı gereği yapılması zorunlu olan kuruluş içi Kalite Denetimi Sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması, uygulanması, raporlanması ve takibi için gerekli bilgiler detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri verilerek katılımcılara aktarılmasıdır.

Katılımcılar : İşletmelerde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi iç ve dış denetimlerinde yer alan veya alacak olan tüm üst ve orta kademe yöneticileri, şef, mühendis, ustabaşı ve teknisyenler.

Eğitmen : End. Y. Müh. Özcan Aladinli   /   IATF – International Qualified Automotive Auditor 

Süre :  2 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 • ISO 9001 KYS’nın yapısı
 • ISO 9001 KYS’ nin Denetimlerle ilgili maddelerinin tanıtılması
 • Denetimin tanımı, amaçları ve denetim türleri
 • Denetim standartları
 • Denetçi özellikleri
 • Denetimde görev-sorumluluk ve roller
 • Denetim Hazırlığı ve Planlanması
 • Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • Denetim Kapanış Toplantısı
 • Denetim Raporu ve Uygunsuzlukların takibi
 • ISO 9001 KYS İç Denetim uygulamaları

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • ISO 9001 Standardını.
 • ISO 9001 KYS iç denetçisinin görev-sorumluluk ve rolünü
 • Denetimlerin nasıl planlanacağını, yapılacağını, raporlanacağını, takibini
 • İşletmelerde ISO 9001 KYS iç denetim sistematiğinin kurulması ve sürdürülmesi Sanatını

Yorumlar kapatıldı.