ISO 50001 EYS Eğitimi

 ISO 50001 EYS BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Amaç : Bu bilgilendirme eğitiminin amacı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) kurarak, enerji etkinliğinin arttırılması, enerji ile ilgili hedeflere ulaşılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması için, prosedürlerin ve politikaların nasıl geliştirileceğine ve sistematik olarak nasıl yönetileceğine yönelik genel bir bakış sağlamaktadır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin (EYS) ile ilgili bilgiler ve kavramlar detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri verilerek katılımcılara aktarılmasıdır.

Katılımcılar : İşletmelerde çalışan ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini (EYS) kurmaya çalışan tüm üst ve orta kademe yöneticileri, şef, mühendis, ustabaşı ve teknisyenler.

Süre :  1 gün ;  Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

  • Enerji Yönetimi Nedir?
  • Enerji Yönetim Sistemi’nin amacı
  • ISO 50001 EYS’ nin yapısı
  • ISO 50001 EYS şartlarının örneklerle tanıtılması
  • Enerji verimliliğinde kullanılan teknikler
  • İşletmelerden ISO 50001 EYS uygulamaları

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ? 

  • Enerji Yönetimi kavramını.
  • Enerji Yönetim Sisteminin temel unsurlarını.
  • ISO 50001 EYS Standardını.
  •  İşletmelerde 50001 EYS kurulması ve sürdürülmesi Sanatını

Yorumlar kapatıldı.