İŞLETMELERDE VERİMLİLİK ARTTIRMA

Amaç : İşletmelerde kaliteli ürün üretmek ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için, verimliliği arttırıcı ve maliyeti düşürücü teknik ve yöntemlerin, işletme uygulamaları ile birlikte katılımcılara aktarılmasıdır.

 Katılımcılar : İşletmelerde çalışan tüm orta kademe yöneticileri, şef, mühendis, ustabaşı ve teknisyenler.

Süre : 1 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 • Verimlilik nedir?
 • Üretkenlik nedir?
 • Birbiriyle karıştırılan iki kavram : Verimlilik ve üretkenlik
 • Verimliliğin birey, işletme, toplum ve ülke açısından önemi.
 • Bir işletmede verimliliği etkileyen iç ve dış faktörler
 • Geleneksel ve yeni yönetim biçimlerinin verimliliğe etkisi
 • Kalite ve verimlilik ilişkisi
 • Maliyet ve verimlilik ilişkisi
 • Verimlilik arttırma teknik ve yöntemleri : Endüstri mühendisliği teknikleri ve davranışsal yöntemler
 • Verimliliğin ölçümü ve değerlendirilmesi
 • Verimlilik artışının getirisi
 • İşletme uygulamaları

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • Verimliliğin İşletme İçindeki Rolü
 • Verimliliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 • Verim, Kalite ve Maliyet Faktörlerinin Etkileşimleri
 • İşletme Verimlilik Projelerinin Başarıya Ulaştırılması Sanatı

Yorumlar kapatıldı.