ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ (MSA) EĞİTİMİ

Amaç : Ölçüm sistemleri; ölçülen değişken, ölçüm cihazı, kullanılan yöntem, ölçüm cihazının kalibrasyon durumları ve ölçüm belirsizlikleri, çevresel faktörler, ölçüm yapan kişilerin bilgi, beceri ve deneyimleri vb. gibi bir çok öğeden oluşmaktadır. Ölçüm sürecindeki istenilen ve istenilmeyen çeşitli etmenler ölçüm işleminin sonucunu etkiler. Buna bağlı olarak, vereceğimiz kararların ve alacağımız aksiyonların istenilen sonuçlara ulaşması ancak ölçüm sistemlerinin doğru anlaşılması ve kontrol altına alınmasıyla mümkün olabilir. Bu yüzden eğitimimizde, proseslerimizdeki, ölçüm işlemi sonucunda elde ettiğimiz verilerin ne kadar sağlıklı olduğunun analizinin yapılmasına; ölçüm sisteminin ne derecede yeterli olduğunun istatistiksel teknikler ile ortaya çıkarılmasına dair pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

Katılımcılar : Temel istatistik ve istatistiksel proses kontrol yöntemleri konularında bilgi sahibi olup, Ölçüm sistemleri analizi (MSA) yapmak durumunda kalan her kademeden tüm işletme çalışanları, yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, operatörler.

Süre : 2 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 • Tanımlar
 • Ölçüm Süreci
 • Ölçüm Sürecinin değişkenlikleri
 • Ölçüm Süreci ve İstatistiksel Özellikleri
 • Ölçüm Sistemlerinin Değerlendirilmesi
 • Ölçüm Sistemleri Analizi
 • Kararlılık
 • Sapma
 • Doğrusallık
 • Tekrarlanabilirlik
 • Yeniden Üretilebilirlik
 • Değişken veriler için MSA çalışması – Gage R&R
 • Niteliksel veriler için MSA çalışması
 • MSA çalışması sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Örnek uygulamalar

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) yöntemlerini,
 • Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) araçlarını,
 • Ölçüm Sistemleri Analizi’ni (MSA) kuruluşlarında nasıl kullanacaklarını

Yorumlar kapatıldı.