SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Amaç : Yaşanan küresel krizler ve artan rekabet ortamında kuruluşların varlıklarını ve gelişimlerini sürdürmeleri; mevcut kaynakları ve girdileri en verimli ve en etkin biçimde kullanmalarına ve süreçlerini sürekli olarak iyileştirmelerine bağlıdır. ISO 9001 KYS standardının yayınlanması ile de bu konu çok daha fazla önem kazanmış olup, önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Bu eğitimin amacı, Süreçlerin tanımlanması, Yönetimi ve sürekli iyileştirilmesinin uygulamalarla birlikte katılımcılara aktarılmasıdır.

Katılımcılar : İşletmelerde Kalite Yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, tüm iş süreçlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve iyileştirilmesinde görev alan tüm üst ve orta kademe yöneticileri, şef, mühendis, ustabaşı ve teknisyenler.                

Süre :  1 gün ;  Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği : 

 • Süreç nedir?
 • Süreç Türleri
 • Tüm iş süreçlerinin tanımlanması
 • Süreçlerin dokümantasyonu
 • Süreç Yaklaşımı
 • Süreçlerin iyileştirilmesi
 • İşletmelerde Süreç Yönetim uygulamalar

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • Süreçleri tanıyacaklar.
 • Süreçlerini nasıl sürekli iyileştirecekler.
 • Süreçlerin dokümantasyonunu
 • İşletmelerde Süreç Yönetiminin Başarıya Ulaştırılması Sanatı

Yorumlar kapatıldı.