STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM

Amaç : Yeni bir yüzyılın eşiğinde gittikçe yoğunlaşan ve ağırlaşan bir rekabet ortamında; ülkelerarası, bloklararası ve şirketlerarası rekabet, olaylara ve yaptığımız işlere değişik bir açıdan bakmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden rekabet koşullarında Stratejik Düşünce, Stratejik Planlama ve Yönetim önem kazanmaktadır. İşletme faaliyetlerinin temelini oluşturan Stratejik Planlamanın esaslarını ve planlama sürecini aşamalarıyla tanıtmak, ve günümüzde Stratejik Planlama ve Yönetim’in temel sorularına “Neredeyiz? Nereye varmak istiyoruz? Oraya nasıl varacağız?” cevap bulmaktır.

Katılımcılar : Genel müdür dahil tüm üst düzey yöneticileri, Stratejik Planlama ile ilgili işletme çalışanları.

Süre : 1 gün ; Saat : 9:00 – 17:00

Eğitim İçeriği :

 • Yönetim dünyasındaki son gelişmeler
 • Neden Stratejik Planlama ve Yönetim?
 • Stratejik Planlama
 • Temel kavramlar
 • Tanımlar
 • Temel değerlendirmeler
 • Vizyon oluşturma süreci
 • Misyon oluşturma süreci
 • İşletmenin amaçları, ana politikalar, hedefler, stratejiler
 • SWOT analizi
 • Operasyonel ve Taktik planlar
 • Yapısal düzenlemeler
 • Uygulama modelinin geliştirilmesi ve kontrolu
 • Stratejik Yönetim

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • Stratejik Planlama ve Yönetim’in can alıcı özelliklerini,
 • Misyon ve Vizyon kavramlarını,
 • Politika, hedef ve strateji kavramlarını

Yorumlar kapatıldı.