ISO 9001 KYS BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Amaç : International Organization for Standardization (ISO) tarafından yayınlandığından bu yana tüm dünyada en yaygın kullanılan ve en fazla sertifikalı firmanın bulunduğu Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standartı olan  ISO 9001 revize edilerek, yürürlüğe girdi. Yeni revizyon ile standardın bütün yapısı değiştirildi ve “High Level Structure” veya Annex SL olarak bilinen “Yüksek Seviye Yapısı” modeline geçildi. Bu değişiklik ile standardın madde sayısı 10 oldu ve diğer yönetim sistemlerinin de aynı yapıda olması sağlanarak entegrasyon kolaylaştırıldı.

Bu bilgilendirme eğitiminin amacı, Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 9001 KYS ile ilgili bilgiler detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri verilerek katılımcılara aktarılmasıdır.

Katılımcılar : İşletmelerde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi altında çalışan, sistemlerini kurmuş ve geliştirmek isteyen veya sistemlerini kurmaya çalışan tüm üst ve orta kademe yöneticileri, şef, mühendis, ustabaşı ve teknisyenler.

Eğitmen : End. Y. Müh. Özcan Aladinli   /   IATF- International Qualified Automotive Auditor

Süre :  1 gün ;  Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 • ISO 9001 KYS yenilikler nelerdir
 • Revizyon sonrası temel farklar nelerdir
 • Temel Kalite Yönetim Prensipleri
 • Proses Yaklaşımı
 • Annex SL olarak bilinen “Yüksek Seviye Yapısı”
 • Risk bazlı düşünce yapısı
 • ISO 9001 KYS’nın yapısı
 • ISO 9001 KYS maddelerinin örneklerle tanıtılması
 • İşletmelerden ISO 9001 KYS uygulamaları

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • Proses Yaklaşımını.
 • Annex SL olarak bilinen “Yüksek Seviye Yapısı”nın unsurlarını.
 • Risk bazlı düşünce yapısını.
 • ISO 9001 Standardını.
 • İşletmelerde ISO 9001 KYS kurulması ve sürdürülmesi Sanatını

Yorumlar kapatıldı.