PROJE YÖNETİMİ

Amaç : İşletmeler, teknolojik ilerlemeler, dinamik pazarlar, küresel rekabet ve kompleks organizasyonel yapılarla karakterize edilebilecek bir dünyada yaşam savaşı vermekte ve varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Organizasyonların başarısı büyük bir oranda projelerle yürütülmesine, bu projelerin başarıyla bitirilmesine bağlı olduğu için, günümüzde işletmeler Proje Yönetimi prensip ve tekniklerinin uygulanmasına eskiden olduğundan daha fazla önem vermektedirler. Bu seminerde proje; proje yönetimi ve projelerin etkin ve efektif olarak planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi, takibi ve başarıyla sonuçlandırılması kavramları uygulamalarla tanıtılacaktır.

Katılımcılar : İşletmelerin projelerde yer alan ve ileride yer alacak her kademede çalışanları, proje yöneticileri, bilgi teknolojisi yöneticileri, sistem yöneticileri.

Süre : 2 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 

 • Proje Nedir ?
 • Proje Yönetimi Nedir ?
 • Projelerin Yaşam Çevrimi
 • Proje Yönetim Methodolojisi
 • Proje Yönetim Teknikleri
 • Proje Çizelgeleme ve Kontrolu
 • Gantt Şeması
 • Ağ Yaklaşımı (CPM, PERT)
 • Proje Organizasyonu
 • Proje Yöneticisinin Fonksiyonu ve Sorumlulukları
 • Projelerde Kaynakların Yönetimi (Zaman, Kalite, Maliyet, Risk)
 • Proje Yönetiminde Başarı ve Başarısızlık Faktörleri
 • Projelerin Uygulanması ve Kontrolu
 • Proje Performans Değerlendirmesi
 • Proje Dökümantasyonu
 • Proje Yönetim Yazılımı – MS-Project Tanıtımı
 • MS-Project’te Uygulama ve Analizi

Yorumlar kapatıldı.