GLOBAL 8D (G8D) EĞİTİMİ

Amaç : FORD’ un Global 8D (Disiplin) ya da adım’ dan oluşan standartlaştırılmış problem çözme yöntemine G8D denir. G8D problemi tanımlamayı ve anlamayı araştırır. Bir sürecin, neden hedef değerler dışına çıktığını sorarak, kök nedenlerin tanımlanmasını ve uygun düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını sağlar. Böylece, G8D süreci sistemleri de değiştirebilir ve aynı problemin ya da benzeri problemlerin tekrar etmesini de önler. Bu eğitimde, G8D problem çözme sürecini başarıyla anlamak, katılmak ve uygulamak için gerekeli teorik ve pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

Katılımcılar : G8D ekibinde yer alabilecek her kademeden tüm işletme çalışanları, yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, operatörler.

 Süre : 1 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 • Tanımlar
 • G8D (Disiplinleri) Adımları
 • D0 – Global 8D sürecine hazırlık
 • D1 – Ekibin oluşturulması
 • D2 – Problemin tanımlanması
 • D3 – Acil Önlemleri Alma
 • D4 – Kök nedeni tanımlama ve doğrulama ile Kaçış Noktası tespiti
 • D5 – Tespit edilen kök neden ve kaçış noktası için kalıcı düzeltici faaliyetlerin seçimi ve doğrulanması
 • D6 – Seçilen kalıcı düzeltici faaliyetlerin uygulanması ve geçerli kılınması
 • D7 – Hata tekrarını önleyici tedbirler
 • D8 – Ekip ve Ekip üyelerinin tebrik edilmesi
 • Örnek uygulamalar

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • G8D Problem çözme sürecindeki her bir adımın özellikleri, amaçları ve işlevlerini,
 • G8D ekibinin aktif bir üyesi olarak G8D’nin her bir adımında yapması gerekenleri,
 • G8D sürecinin her bir adımını nasıl uygulayacağını ve tamamlayacağını

Yorumlar kapatıldı.