Yönetsel Gelişim Eğitimleri

PROJE YÖNETİMİ

Amaç : İşletmeler, teknolojik ilerlemeler, dinamik pazarlar, küresel rekabet ve kompleks organizasyonel yapılarla karakterize edilebilecek bir dünyada yaşam savaşı vermekte ve varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Organizasyonların başarısı büyük bir oranda projelerle yürütülmesine, bu projelerin başarıyla bitirilmesine bağlı olduğu için, günümüzde işletmeler Proje Yönetimi prensip ve tekniklerinin uygulanmasına eskiden olduğundan daha fazla önem vermektedirler. Bu seminerde proje; proje yönetimi ve projelerin etkin ve efektif olarak planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi, takibi ve başarıyla sonuçlandırılması kavramları uygulamalarla tanıtılacaktır.

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (REENGINEERING)

 Amaç : Günümüzde herşey çok çabuk eskimektedir. Bunun sonucu olarak değişimin gerekliliği ve yeni koşullara çok çabuk uyum gösterebilme önem kazanmaktadır. Yaşanan hızlı değişim nedeniyle işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinde, değişimi yönetmelerinde ve işletme içi değişim gereksinimlerini teşhis edebilmelerinde yardımcı olmaktır.

HEDEFLERLE YÖNETİM (MBO)

 Amaç : İşletmenin hedeflerine ulaşması için işletme çalışanlarının performans hedeflerinin üstleri tarafından nasıl belirleneceği, çalışmaların nasıl planlanacağını, değerlendirileceğini içeren metod ve teknikleri uygulamalı bir şekilde aktarmak.

STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM

Amaç : Yeni bir yüzyılın eşiğinde gittikçe yoğunlaşan ve ağırlaşan bir rekabet ortamında; ülkelerarası, bloklararası ve şirketlerarası rekabet, olaylara ve yaptığımız işlere değişik bir açıdan bakmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden rekabet koşullarında Stratejik Düşünce, Stratejik Planlama ve Yönetim önem kazanmaktadır. İşletme faaliyetlerinin temelini oluşturan Stratejik Planlamanın esaslarını ve planlama sürecini aşamalarıyla tanıtmak, ve günümüzde Stratejik Planlama ve Yönetim’in temel sorularına “Neredeyiz? Nereye varmak istiyoruz? Oraya nasıl varacağız?” cevap bulmaktır.

İŞLETMELERDE VERİMLİLİK ARTTIRMA

Amaç : İşletmelerde kaliteli ürün üretmek ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için, verimliliği arttırıcı ve maliyeti düşürücü teknik ve yöntemlerin, işletme uygulamaları ile birlikte katılımcılara aktarılmasıdır.

 

 

Yorumlar kapatıldı.