VDA 6.3 Proses Denetimi

VDA 6.3 Proses Denetimi; üretim şirketlerinin proseslerindeki kontrolleri değerlendirmek ve   iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır.

VDA 6.3 gerek ISO 9001 ve gerekse de otomotiv endüstrisi Müşteri Özel İsteklerindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla kapsamlı olarak revize edilmiştir.  VDA 6.3. standardı, her hangi bir organizasyon tarafından hem iç proses denetimlerinde hem de mevcut ve potansiyel tedarikçilerini değerlendirmek için kullanılabilir.

Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor.  Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler  kendi tedarikçilerini “VDA 6.3 Proses Denetimi” isteklerine göre değerlendiriyorlar. Yeni tedarikçi seçiminde ve ön değerlendirmesinde gereksiz bürokrasinin azalması ve daha etkin ön değerlendirme imkanı yaratıldı. Değerlendirmelerde daha etkin “Proses Kabiliyetleri Puanlaması” nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı.

Hem ISO 9001 hem de ISO/TS 16949 ve IATF 16949 konusundaki denetçilik/başdenetçilik tecrübemizle, birikimimizle ve IATF onaylı “International Automotive Auditor” olarak, otomotiv tedarik zincirinde olan ve Müşteri tarafından tanımlanmış, üretim ve/veya  servis parçalarının üretildiği kuruluşlarda VDA 6.3 Proses Denetimi hizmetleri süreç odaklı denetim yaklaşımıyla gerçekleştirilir.

Yorumlar kapatıldı.