ISO/TS 16949:2009 KYS İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Amaç : ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Standardı gereği yapılması zorunlu olan kuruluş içi Kalite Denetimi Sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması, uygulanması, raporlanması ve takibi için gerekli bilgiler detaylı olarak ve otomotiv sektöründen uygulama örnekleri verilerek katılımcılara aktarılmasıdır.

Katılımcılar : İşletmelerde ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi iç ve dış denetimlerinde yer alacak tüm üst ve orta kademe yöneticileri, şef, mühendis, ustabaşı ve teknisyenler.

Süre :  2 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

 • ISO/TS 16949 KYS Gerekliliklerinin tanıtımı
 • Denetimin tanımı, amaçları ve denetim türleri
 • Sistem Denetim ve Süreçleri
 • Proses Denetimi ve Süreçleri
 • Ürün Denetimi ve Süreçleri
 • Denetim standartları
 • Denetçi özellikleri
 • Denetimde görev-sorumluluk ve roller
 • Denetim Hazırlığı ve Planlanması
 • Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • Denetim Kapanış Toplantısı
 • Denetim Raporu ve Uygunsuzlukların takibi
 • ISO/TS 16949:2009 KYS İç Denetim uygulamaları

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

 • ISO/TS 16949 KYS gerekliliklerini.
 • ISO/TS 16949 KYS iç denetçisinin görev-sorumluluk ve rolünü
 • Sistem, Proses ve Ürün denetimlerini
 • Denetimlerin nasıl planlanacağını, yapılacağını, raporlanacağını, takibini
 • İşletmelerde ISO/TS 16949 KYS iç denetim sistematiğinin kurulması ve sürdürülmesi Sanatını

Yorumlar kapatıldı.