ISO/TS 16949:2009 KYS BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Amaç : ISO/TS 16949, Otomotiv Sektöründeki mevcut Otomotiv Standartlarının yerine geçecek bir Standard olarak International Automotive Task Force (IATF) ve ISO/TC 176’dan temsilcilerin katılımı ile hazırlanmış bir Teknik Spesifikasyondur. Ford, Chrysler ve General Motors tarafından çıkarılmış olan QS 9000 Standardı ile Fransız EAQF, Alman VDA ve İtalyan ANFIA Otomotiv Standartlarının gerekliliklerini karşılayacak şekilde oluşturulmuş uluslararası bir Teknik Spesifikasyondur. ISO 9001:2008 üzerine kurulu olan 3. revizyonu da 2009 da yayınlanmıştır.

Bu Teknik Spesifikasyonun oluşturulmasındaki amaç; otomotiv yan sanayilerince oluşturulan kalite yönetim sistemlerinin tüm dünyada kabul gören ortak kriterlere göre denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu eğitim programının amacı, katılımcılara ISO/TS16949 Teknik Spesifikasyonunu (ağırlıkla 3. Revizyon olmak üzere) açıklamak, standart uygulamalardan örnekler vererek, ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemini kurmak, veya geliştirmek isteyen firmalara yardımcı olmaktır.

Katılımcılar : İşletmelerde ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi altında çalışan ve sistemlerini kurmaya çalışan tüm üst ve orta kademe yöneticileri, şef, mühendis, ustabaşı ve teknisyenler.

Süre :  2 gün ; Saat : 9:00-17:00

Eğitim İçeriği :

  • ISO/TS 16949 KYS Standardının Gelişimi
  • ISO/TS 16949 KYS Gerekliliklerinin ayrıntılı tanıtımı
  • İlgili temel kavramların açıklanması
  • ISO/TS 16949 – ISO 9001 ile ortak / ek gereklilikler
  • İşletmelerden ISO/TS 16949 KYS uygulamaları

Katılımcılar Ne Öğrenecekler ?

  • ISO/TS 16949 KYS Standardının gelişimini.
  • ISO/TS 16949 KYS gerekliliklerini.
  • İlgili temel kavramları.
  • İşletmelerde ISO/TS 16949 KYS kurulması ve sürdürülmesi Sanatını

 

Yorumlar kapatıldı.